پرس و جو
مخاطب
SECUSCAN تامین کننده تجهیزات امنیتی برای 13 بازی ملی است
NEWS

Sep 14, 2017

SECUSCAN تامین کننده تجهیزات امنیتی برای 13 بازی ملی است

در 28 اوت تا 8 سپتامبر، بیش از 200 مجموعه دستگاه های SECUSCAN شامل اسکنر اسکناس اسکنر، دستگاه های نظارت بر خودرو، آشکارساز مایع خطرناک و خدمات آشکارساز مواد منفجره در محل برای هدف امنیتی است.
در اینجا عکس های در محل وجود دارد:
Top
دسته بندی های محبوب همه